Här får du hjälp!

På denna sidan kan du hitta tips på hur du kan göra din maskin lite gladare, enkla lösningar på vanliga frågor och självklart alla information som krävs för att få tag i en servicetekniker när du behöver support för kaffemaskinen. Längst ned på sidan hittar du videoinstruktioner och åtgärder, baserade på de vanligaste frågorna.

Visste du att vi kan koppla upp kaffemaskinen? På så sätt får du en enklare och snabbare service.

Läs mer om serviceavtal Uppkopplade vänner.


01 – FÅ ALDRIG KAFFE I DITT TE

Maskinerna använder olika hål i utloppen och olika tryck beroende på vilken kaffedryck som är vald. Så du kan aldrig få kaffe i ditt tevatten.

04 – TRYCK INTE TVÅ GÅNGER!

Märker du att det inte kommer någon choklad när du redan tryckt en gång? Tryck inte en gång till för då kan det svämma över! Kommer det inget eller endast en halv kopp så är det dags för en rengöring!

02 – STÄLL IN SUMPLÅDAN ORDENTLIGT

Ställ alltid in sumplådan längst till kanten eftersom maskinen tömmer vattentrycket där. Är den inte längst in till kanten så kommer det lite överblivet vatten i maskinen.

05 – BERÄTTA VAD DU TYCKER OM KAFFET

När en tekniker är hos dig och installerar en maskin eller när en kaffecoach fyller på ert kaffe, säg alltid till vad du tycker om kaffet! Vi justerar gladeligen smakinställningarna på maskinerna utefter hur just Ni vill ha er perfekta kopp.

03 – ALLA KAFFEDRYCKSINSTÄLLNINGAR ÄR UNIKA

Varje kaffedryck är unikt inställd på din maskin. Har du synpunkter på en kaffedryck är det viktigt att specificera vilken kaffedryck det gäller, då varje dryck har unika inställningar.

06 – HÅLL DIN MASKIN FRÄSCH

Kaffebönorna utsöndrar olja när de mals och oljan sätter sig i rören. Med en rengöring veckovis och en större rengöring när det är dags att fylla på nytt kaffe så kommer maskinen hålla sig ren och fräsch länge; och alltid göra gott kaffe!

07 – HÅLL BORTA BANANFLUGOR

Bananflugor älskar att dra sig till sumpbrickan eftersom det är kladdigt och fint. Häll i lite varmt vatten med diskmedel i så drar de sig gärna inte dit längre. Undvik också att slänga bananer i samma rum.


FAQ – Vanliga frågor

Här nedan kan du hitta några vanliga frågor med lösningar som du skulle kunna göra själv. Om du upplever att er maskin inte fungerar som den borde och lösningarna här nedan inte hjälper, tveka då inte att ringa vår serviceavdelning.

Min kaffemaskin (Reko, Varea, Zia & Nio)

BRYGGEN ÄR UR POSITION

Starta om maskinen, gör en sköljning.

DISPLAYEN ÄR HELT SVART

Starta om maskinen genom att dra ur väggkontakten, vänta i ca 15 sek, sätt tillbaka och då startar maskinen upp igen.

KVARNEN ÄR BLOCKERAD (REKO, VAREA & ZIA)

Maskin med dubbla bönbehållare

Öppna dörren, dra ut den gröna brickan under bönbehållaren (kvarn 1 = vänster, kvarn 2 = höger), lyft av bönbehållaren, lyft upp kvarn och häll ur bönorna, vrid på metallstaven i mitten på kvarnen – den ska gå att vrida åt båda håll, sätt tillbaka kvarn och behållare i maskinen, skjut in brickan stäng dörren, prova att ta en kopp.

Maskin med en bönbehållare

Öppna dörren, ta isär kvarnen från dörren, dra ut den gröna brickan under bönbehållaren, lyft av bönbehållaren, lyft upp kvarnen och häll ur bönorna, vrid på metallstaven i mitten på kvarnen – den ska gå att vrida åt båda håll, sätt tillbaka kvarn och behållare i maskinen, skjut in brickan och tryck ihop kvarnen med dörren, prova att ta en kopp.

KVARNEN ÄR BLOCKERAD (NIO)

Öppna dörren, ta loss den gröna platstratten, dra ut den gröna brickan under bönbehållaren, lyft av bönbehållaren, ta loss kvarn och häll ur bönorna, vrid på metallstaven i mitten på kvarnen – den ska gå att vrida åt båda håll, sätt tillbaka kvarn och behållare i maskinen, skjut in brickan, sätt tillbaks gröna plasttratten, stäng dörren, prova att ta en kopp.

DET KOMMER INGEN MJÖLK ELLER CHOKLAD

Ta loss blandskål genom att vrida på den gröna ringen som sitter runt fästet på blandskålen motsols, dra ut skålen rakt ut, skölj ur och torka ur.

MASKINEN INDIKERAR PÅ TÖM SPILLHINK/SUMPLÅDA

Har man tömt beror det ofta på att spillsensorn som hänger ner i spillhinken behöver torkas av. Är det sumplådan som indikerar kan sumpswitchen bakom sumplådan fastnat, åtgärda genom att trycka i den och ev torka rent.

FÖR LITEN MÄNGD DRYCK I KOPP

Prova först att göra en veckorengöring med tablett.

MIXERN ÄR BLOCKERAD

Stäng av maskinen med strömbrytarknappen, ta loss blandskål, vrid på mixerbladet (gråa vispen i mitten), montera tillbaka blandskål i omvänd ordning, starta igång maskinen, kör en sköljning.

DET KOMMER INGET KAFFE!

Kontrollera om behållaren till kaffet sitter intryckt i kugghjulet baktill i maskinen. Se efter om pipen från kaffet är riktad åt rätt håll (ner i bryggenheten) och att slangarna i maskinen inte hänger löst.

DET PIPER OM VATTENMASKINEN?

Töm spilldunken!

DET PYSER FRÅN KOLSYRAN MEN DET KOMMER INGET VATTEN?

Dra ur sladd, vänta 10 sek, sätt tillbaka sladd.

MASKINEN INDIKERAR PÅ TILLRÄCKLIGT MED VATTEN?

Starta om maskinen.


Allmänt

NÄR SKER MILJÖRUNDORNA?

Schemalagda miljörundor och servicebesök utförs efter behov, bortsett från sommaruppehåll i juli.

INSTÄLLELSETID VID TEKNISKA ÄRENDEN

Inom 24 h från att ärendet lagts om serviceavtal finns.


Reko, Varea och Zia

DISPLAYEN SÄGER ”CLEANING ERROR”

Om det står ”Cleaning error” på displayen så betyder det att något blev fel under rengöringen. Starta då om en veckorengöring med en tablett och låt den köra klart.

När det är dags för veckorengöringen så öppnar man dörren på kaffemaskinen och väntar på att servicemenyn kommer upp på displayen. Sätt i servicenyckeln och placera en behållare under utloppet. Tryck sedan på ”Veckorengöring brygg” och vänta till bryggen ställt sig i rätt läge. Lägg då en tablett i bryggkoppen och tryck på knappen ”Tryck här för att starta”. Programmet tar ca 5 minuter och när det är klart trycker du på ”Back” och därefter ”Close door and press here to quit service”.

HUR MAN GÖR EN VECKORENGÖRING

Öppna dörren och vänta till service menyn kommer upp i displayen, stäng dörren eller sätt i servicenyckel, placera en behållare under utloppet. Tryck på ”Veckorengöring brygg”, vänta till bryggen ställt sig i rätt läge, lägg tablett i bryggkoppen, tryck på knappen ”Tryck här för att starta”. Programmet tar ca 5 min. När det är klart tryck på ”Back” och därefter ”Close door and press here to quit service”.


Se hur det fungerar!

Instruktionsfilmerna är uppdelade per modell.

Notera att DeJongDuke kaffemaskinerna finns utrustade med CoEx- eller XL-Brygg, med två olika rengöringsrutiner.

 

Veckorengöring – XL brygg

Veckorengöring (CoEx) – Nio

Tömma spillbricka – Nio

Daglig rengöring – Nio

Tömma sumplåda – Nio

Veckorengöring (CoEx)– Reko Varea Zia

Daglig rengöring – Reko Varea Zia

Tömma sumplåda – Reko Varea Zia

Tömma spillbricka – Reko Varea Zia

Så här byter du kolsyretub

Beröringsfri kaffemaskin (QR-kod)


Funkar det ändå inte?

Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss för att få hjälp eller för att boka en tid för service.
Telefonnummer till kundservice är 077-520 50 50.