Hur hanterar Café Bar personuppgifter?

Hos Café Bar värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Café Bar för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Café Bar tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Café Bar i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om Café Bar eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster.


Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga personuppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Café Bar och kund, prospect, eller leverantör upphör, raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter.

Kompetens för kvalitet i alla led!

 • Personnamn
 • Titel
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Personnummer för kunder som har enskild firma

Hur samlar Café Bar in persondata från kunder?

Vid uppdrag, offertförfrågningar, avtal och kundbesök läggs kundens affärsrelaterade personuppgifter in i Café Bars affärssystem.

Var, varför och hur länge lagrar Café Bar persondata från kunder?

Persondata lagras i Café Bars affärssystem i enlighet med bokföringslagen i minst 7 år. Persondatanlagras även för att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan kund och Café Bar.

Persondata lagras i Café Bars CRM-system med syftet att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan kund och Café Bar.

Persondata sparas på Café Bars mailserver för att Café Bar ska kunna kommunicera via e-post med kunder. I molnettjänsterför nyhetsbrev lagras personuppgifter för kommunikations- samt informationssyfte.

Café Bar arbetar utifrån principen att endast skicka för kunden relevant kommunikation med möjlighet till avregistrering. Inaktuell persondata (t.ex. byte av arbetsplats eller avslutad affärsrelation) raderas vid årlig revision.

Vilken information samlar vi in av våra kunder?

 • Personnamn
 • Titel
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Personnummer för kunder som har enskild firma

Hur samlar Café Bar in persondata från leverantörer?

Vid uppdrag, offertförfrågningar, avtal och besök läggs leverantörens affärsrelaterade personuppgifter in i Café Bars affärssystem.

Var, varför och hur länge lagrar Café Bar persondata från leverantörer?

Persondata lagras i Café Bars affärssystem i enlighet med bokföringslagen i minst 7 år. Persondatanlagras även för att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantörer och Café Bar. 

Persondata lagras i Café Bars CRM-system med syftet att kunna upprätthålla en affärsrelation mellan leverantörer och Café Bar. Persondatananvänds även för att kunna skicka information till leverantör.

Persondata sparas på Café Bars mailserver för att Café Bar ska kunna kommunicera via e-post med leverantörer. I molnettjänsterför nyhetsbrev lagras personuppgifter för kommunikations- samt informationssyfte.

Café Bar arbetar utifrån principen att endast skicka för leverantören relevant kommunikation med möjlighet till avregistrering. Inaktuell persondata (t.ex. byte av arbetsplats eller avslutad affärsrelation) raderas vid årlig revision.

Vilken information samlar vi in av leverantörer?

 • Personnamn
 • Titel
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Personnummer för kunder som har enskild firma

Hur samlar Café Bar in persondata från prospects?

Vid offertförfrågningar och kundbesök läggs prospectsaffärsrelaterade personuppgifter in i Café Bars affärssystem.

Var, varför och hur länge lagrar Café Bar persondata från prospects?

Persondata lagras i Café Bars affärssystem med mål att inrätta en affärsrelation mellan prospects och Café Bar.

Persondata lagras i Café Bars CRM-system med syftet att kunna upprätthålla en relation mellan prospectsoch Café Bar med målet att övergå till en affärsrelation. Persondatan används även för att kunna skicka information till prospects.

Persondata sparas på Café Bars mailserver för att Café Bar ska kunna kommunicera via e-post med prospects. I molnettjänsterför nyhetsbrev lagras personuppgifter för kommunikations- samt informationssyfte.

Café Bar arbetar utifrån principen att endast skicka för prospectsrelevant kommunikation med möjlighet avregistrering. Inaktuell persondata (t.ex. byte arbetsplats eller avslutad affärsrelation) raderas vid årlig revision.

Vilken information samlar vi in av prospects?

 • Personnamn
 • Titel
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Personnummer för kunder som har enskild firma

Hur samlar Café Bar in persondata från anställda i företaget?

Vid anställning sparas den anställdes uppgifter i Café Bars löneprogram, AD (Active Directory) samt på Office365.

Var, varför och hur länge lagrar Café Bar persondata från anställda?

Persondata lagras i Café Bars lönesystem för att Café Bar ska kunna upprätthålla en arbetsrelation med den anställde i syfte att kunna betala ut lön och relaterade utgifter.

Persondatan sparas på Café Bars mailserver för att den anställde ska kunna kommunicera via e-post.

Persondata sparas också i Café Bars affärssystem för att ha en personlig avsändare på jobbrelaterad kommunikation.

På Café Bars hemsida finns i vissa fall den anställdes jobbrelaterade kontaktuppgifter för att besökare ska kunna kontakta enskilda personer hos Café Bar. (Gäller främst distriktschefer, marknadsavdelningen samt ledningsgrupp).

Kontrakt med anställda – 10 år från anställning upphört.

Vilken information samlar vi in av våra anställda?

 • Personnamn
 • Titel
 • Företagsnamn
 • Företagsadress
 • Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Personnummer för kunder som har enskild firma

Vilken information samlar vi in av våra anställda?

Om Café Bar misstänker att en incident inträffat så följer vi nedan punktlista:

 1. Närmsta chef meddelas, som i sin tur kontaktar HR och IT-ansvarig.
 2. IT-ansvarig/HR gör åtgärd enligt Dataskyddsförordningen (DSF)