Hållbarhet

En perfekt kopp kaffe är mer än koppen framför dig. Mycket mer. Den representerar vårt hållbarhetsarbete och sociala ansvar, vilket vår framtid är beroende av.

Hållbarhet i alla former står sedan länge högt upp på vår agenda. Och det är inte konstigt. Det handlar om att säkerställa en hållbar framtid för våra odlare, framtida generationer och vår planet. Att kunna njuta av gott kaffe som odlats med respekt för människor och miljö – etiskt och rättvist. Vi väljer certifierade produkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla vår tjänst. Vi vill helt enkelt vara det mest hållbara och innovativa kaffeföretaget i Sverige.

 Det verktyg vi har anslutit oss till för att mer konkret mäta delarna i vår hållbarhetsresa är Science Based Target index, vilket du kan läsa mer om i vår hållbarhetsrapport.

Innovations- och hållbarhetsrapport 2023


Människor

Utan människor, inget Café Bar. Så enkelt är det!

Vår mångsidiga och talangfulla personalstyrka är kärnan i vårt företag och anledningen till att vi är där vi är idag. Vi kommer alltid sträva efter att utveckla och stötta våra medarbetare att uppnå sina individuella mål. Café Bar ser dig för den du är – dina kunskaper, färdigheter och erfarenheter, oavsett vem du är och var du kommer ifrån.

Produkter och tjänster

För att kunna erbjuda ekologiska, rättvisa och etiskt odlade bönor arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa kvalitet, miljöhänsyn och schyssta arbetsförhållanden hos våra leverantörer – en hållbar framtid för odlarna och vår planet. Hur plantorna odlas, hur förädlingsprocessen ser ut och hur produkterna förpackas är alla viktiga faktorer.
Detta kan vi säkerställa genom certifieringar som Rainforest Alliance, Fairtrade, EU-lövet och KRAV-märket. Genom att erbjuda Svanenmärkt kaffetjänst
Våra egna kaffemuggar är fria från plast och tillhörande lock är tillverkat av bagass (restprodukt vid pressning av rörsocker) och träfibrer.

En hållbar arbetsplats

Vårt hållbarhetsarbete är inte  något som bara diskuteras på ledningsnivå – det implementeras i allt vi gör på arbetsplatsen.
Alla leveranser, från leverantör till vårt centrallager och ut till dig som kund planeras och optimeras för att minska onödiga resor. Leveransbilarna har miljöklass 6, men vi ser kontinuerligt över möjligheten att köpa in eldrivna leveransbilar. Ecodriving tillämpas på alla transporter runt om i landet.
Alla kontor och lager i våra distrikt drivs av grön el, och allt avfall skickas till återvinning. De maskiner som tjänat sitt skickas för elektronikåtervinning.

Transparens

Du som kund och kaffeälskare har rätt att veta att produkterna i din kaffemaskin är tillverkade med respekt för både människor och miljö. Vi är öppna och ger dig gärna information om våra produkters ursprung.
Vi garanterar vissa aromer och en konsekvent smak, vilket kan medföra att ursprung och sammansättning av blandningarna ändras, beroende på pris och kvalitet på produkten. På tal om produkter – vill du veta mer om just våra? Kontakta oss!


Certifieringar

Vad betyder egentligen alla märkningar som finns?

För att säkerställa en hållbar framtid för våra odlare och vår planet arbetar vi främst med fyra stycken certifieringar. Här berättar vi lite mer om vad de märkningarna betyder. Hjälp oss göra världen till en lite bättre plats.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance, en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden.

Rainforest Alliance-sigillet är en internationellt
välkänd symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som
hjälper både företag och konsumenter att bidra till att skapa ljusare
framtid för oss alla. Reglerna tas fram i samarbete med lokala
naturskyddsorganisationer.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas samt miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

EU-lövet

EU:s märkning av ekologiska produkter.

Kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer får inte
användas.
KRAV-märkningen och den EU-ekologiska märkningens
miljökrav bygger på samma EU direktiv om ekologiskt jordbruk.
Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade
ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven.

Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser
är ekologiskt certifierade.

Svanen

En Svanenmärkt kaffetjänst:

  • Har energieffektiva kaffemaskiner.
  • Ställer tuffa miljö- och hälsokrav på kaffemaskinens komponenter i kontakt med livsmedel.
  • Garanterar hög andel ekologiskt certifierat kaffe och andra förbrukningslivsmedel.
  • Ställer tuffa miljökrav på förbrukningsartiklar.
  • Sker med energi- och klimateffektiva transporter.
  • Ställer krav på god kvalitet vid utförandet och krav på hygien.

Vårt engagemang

Projekt: Vatten räddar liv

Klimatkrisen drabbar barnen värst. Vatten är inte bara livsnödvändigt. Det är även avgörande för att kunna leverera den perfekta koppen.

Tillsammans med Erikshjälpen stödjer vi ett vattenbrunnsprojekt i Etiopien, kaffets ursprungsland. Projektet startade 2018. Tolv brunnar är planerade att borras och försörjer mindre samhällen med bland annat skolor och odlingar. Under 2020 färdigställdes två nya brunnar. Vattnet pumpas upp med hjälp av solenergi. Personal utbildas på plats för att få lång livslängd på pumpar, solenergi och brunnarna.

Projekt: Skolflicka istället för fru

Att giftas bort och tvingas sluta skolan. Så ser framtiden ut för många flickor i världen. Men inte för Loisa, 14 år. Tack vare stöd från Erikshjälpen fick hon genom skolan och skolans barnrättsklubb kunskap och mod att stå upp för flickors rättigheter. Hennes engagemang gör nu att fler säger nej, vilket förändrar många flickors liv.

När flickor får gå i skolan minskar risken för barnäktenskap.

Café Bar stödjer Erikshjälpens arbete som gör det möjligt för flickor som Loisa att få utbildning, förstå sina rättigheter och påverka sin framtid.

Sponsor: Generation Pep!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. 

Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. Vi bidrar genom Klubbkaffe. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Sponsor: Wake me up

Café Bar Sverige AB är stolta sponsorer av Wake Me Up. Övergången från ungdom till vuxen kan vara turbulent, det är en tid i livet då stora val ska göras och viktiga beslut ska tas. Wake Me Up erbjuder alla mellan 16–25 år gratis professionell coaching via videosamtal. Tjänsten kan användas av dig som tillfälligt känner dig lite nedstämd eller dig som har höga ambitioner och vill bli coachad framåt mot dina mål. Att bli hörd och känna sammanhang är en bidragande faktor till välmående, vilket i sin tur underlättar övergången från ungdom till vuxenlivet.

Tillsammans väcker vi ungas drömmar och hopp för framtiden och deras kraft att ta sig dit!


Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, eller andra frågor kring vårt erbjudande? Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer