14 mar 2023

Hållbarhetsrapport 2022

I mitten av mars publicerade Café Bar Sverige AB hållbarhetsrapporten för 2022.

Det mest hållbara och innovativa kaffeföretaget i Sverige.

Vi på Café Bar har satt ett högt mål – att bli det mest hållbara och innovativa kaffeföretaget i Sverige med nya smarta tjänster och produkter som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi vill integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete och göra kloka val som bidrar till en hållbar framtid.

Café Bar är sedan februari 2023 medlemmar i Science Based Target initiative och har satt ett mål till 2030 att minska våra utsläpp från scope 1 och 2 med minst 42%. För att uppnå detta kom- mer vi successivt elektrifiera vår fordonsflotta och enligt våra beräkningar är bedömingen att vi bör nå detta mål med god marginal. Se sidan 18 – 21 i hållbarhetsrapporten.

Ladda ner hela Hållbarhetsrapporten 2022.

Presskontakt: Anders Junhammar, marknadschef Café Bar Sverige AB.